Το ανθρώπινο δυναμικό

Στόχος μας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ώστε να εξασφαλιστεί η ποιοτικότερη φροντίδα των μικρών μας φίλων.

Η συνεργασία με εξωτερικούς συναδέλφους, όπου απαιτείται, ολοκληρώνει την πληρέστερη κάλυψη των περιστατικών.

Η συνεχής επιμόρφωση καλύπτει την όλο και αυξανόμενη ανάγκη των περιστατικών.

Ιατρικό & Παραϊατρικό Προσωπικό

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
Απόφοιτος Università di Parma
ΝΤΟΡΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Απόφοιτος Α.Π.Θ. και MSC (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΣΣΑΡΗΣ
Νοσηλευτής
ΕΥΑ ΑΣΟΝΙΤΗ
Απόφοιτη Βοηθός Κτηνιάτρου