Υπηρεσίες

Κτηνιατρικές υπηρεσίες

 • Παθολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Χειρουργική μαλακών μορίων
 • Ακτινολογικό
 • Ενδοσκοπήσεις
 • Μικροβιολογικό - Αιματολογικό
 • Υπέρηχος κατόπιν ραντεβού
 • Οφθαλμολογικό κατόπιν ραντεβού
 • Νοσηλεία
 • Επείγοντα περιστατικά
 • Φαρμακείο
 • Κλινικές Δίαιτες